I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik B je bel in lik D je siv.
2. Lik B je bel in lik D ni siv.
3. Lik B ni bel in lik D je siv.
4. Lik B ni bel in lik D ni siv.
5. Lik B je petkotnik ali  je lik D trikotnik.
6. Lik B je petkotnik ali lik D ni trikotnik.
7. Lik B ni petkotnik ali  je lik D trikotnik.
8. Lik B ni petkotnik ali lik D ni trikotnik.
9. Ali  je lik E kvadrat ali  je lik B velik.
10. Ali  je lik E kvadrat ali lik B ni velik.
11. Ali lik E ni kvadrat ali  je lik B velik.
12. Ali lik E ni kvadrat ali lik B ni velik.
13. Če  je lik A majhen, potem  je lik D velik.
14. Če  je lik A majhen, potem lik D ni velik.
15. Če lik A ni majhen, potem  je lik D velik.
16. Če lik A ni majhen, potem lik D ni velik.
17. Lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
18. Lik C je petkotnik, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
19. Lik C ni petkotnik, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
20. Lik C ni petkotnik, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/25Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/25Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)