I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik E je kvadrat in lik A je majhen.
2. Lik E je kvadrat in lik A ni majhen.
3. Lik E ni kvadrat in lik A je majhen.
4. Lik E ni kvadrat in lik A ni majhen.
5. Lik B je velik ali  je lik B bel.
6. Lik B je velik ali lik B ni bel.
7. Lik B ni velik ali  je lik B bel.
8. Lik B ni velik ali lik B ni bel.
9. Ali  je lik A petkotnik ali  je lik A siv.
10. Ali  je lik A petkotnik ali lik A ni siv.
11. Ali lik A ni petkotnik ali  je lik A siv.
12. Ali lik A ni petkotnik ali lik A ni siv.
13. Če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik C petkotnik.
14. Če  je lik B srednje velikosti, potem lik C ni petkotnik.
15. Če lik B ni srednje velikosti, potem  je lik C petkotnik.
16. Če lik B ni srednje velikosti, potem lik C ni petkotnik.
17. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik E majhen.
18. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če lik E ni majhen.
19. Lik A ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik E majhen.
20. Lik A ni srednje velikosti, če in  samo če lik E ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/24Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/24Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)