I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik B je petkotnik in lik C je velik.
2. Lik B je petkotnik in lik C ni velik.
3. Lik B ni petkotnik in lik C je velik.
4. Lik B ni petkotnik in lik C ni velik.
5. Lik D je siv ali  je lik A kvadrat.
6. Lik D je siv ali lik A ni kvadrat.
7. Lik D ni siv ali  je lik A kvadrat.
8. Lik D ni siv ali lik A ni kvadrat.
9. Ali  je lik A majhen ali  je lik A petkotnik.
10. Ali  je lik A majhen ali lik A ni petkotnik.
11. Ali lik A ni majhen ali  je lik A petkotnik.
12. Ali lik A ni majhen ali lik A ni petkotnik.
13. Če  je lik D majhen, potem  je lik D velik.
14. Če  je lik D majhen, potem lik D ni velik.
15. Če lik D ni majhen, potem  je lik D velik.
16. Če lik D ni majhen, potem lik D ni velik.
17. Lik D je siv, če in  samo če  je lik B velik.
18. Lik D je siv, če in  samo če lik B ni velik.
19. Lik D ni siv, če in  samo če  je lik B velik.
20. Lik D ni siv, če in  samo če lik B ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)