I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik B je petkotnik in lik E je trikotnik.
2. Lik B je petkotnik in lik E ni trikotnik.
3. Lik B ni petkotnik in lik E je trikotnik.
4. Lik B ni petkotnik in lik E ni trikotnik.
5. Lik C je petkotnik ali  je lik A kvadrat.
6. Lik C je petkotnik ali lik A ni kvadrat.
7. Lik C ni petkotnik ali  je lik A kvadrat.
8. Lik C ni petkotnik ali lik A ni kvadrat.
9. Ali  je lik D trikotnik ali  je lik A siv.
10. Ali  je lik D trikotnik ali lik A ni siv.
11. Ali lik D ni trikotnik ali  je lik A siv.
12. Ali lik D ni trikotnik ali lik A ni siv.
13. Če  je lik C majhen, potem  je lik A kvadrat.
14. Če  je lik C majhen, potem lik A ni kvadrat.
15. Če lik C ni majhen, potem  je lik A kvadrat.
16. Če lik C ni majhen, potem lik A ni kvadrat.
17. Lik B je trikotnik, če in  samo če  je lik E trikotnik.
18. Lik B je trikotnik, če in  samo če lik E ni trikotnik.
19. Lik B ni trikotnik, če in  samo če  je lik E trikotnik.
20. Lik B ni trikotnik, če in  samo če lik E ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/19Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/19Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)