I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik C je trikotnik in lik C je trikotnik.
2. Lik C je trikotnik in lik C ni trikotnik.
3. Lik C ni trikotnik in lik C je trikotnik.
4. Lik C ni trikotnik in lik C ni trikotnik.
5. Lik E je bel ali  je lik E petkotnik.
6. Lik E je bel ali lik E ni petkotnik.
7. Lik E ni bel ali  je lik E petkotnik.
8. Lik E ni bel ali lik E ni petkotnik.
9. Ali  je lik E kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.
10. Ali  je lik E kvadrat ali lik D ni srednje velikosti.
11. Ali lik E ni kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.
12. Ali lik E ni kvadrat ali lik D ni srednje velikosti.
13. Če  je lik B bel, potem  je lik C trikotnik.
14. Če  je lik B bel, potem lik C ni trikotnik.
15. Če lik B ni bel, potem  je lik C trikotnik.
16. Če lik B ni bel, potem lik C ni trikotnik.
17. Lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik D velik.
18. Lik C je trikotnik, če in  samo če lik D ni velik.
19. Lik C ni trikotnik, če in  samo če  je lik D velik.
20. Lik C ni trikotnik, če in  samo če lik D ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/10Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/10Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)