I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik B je velik in lik B je trikotnik.
2. Lik B je velik in lik B ni trikotnik.
3. Lik B ni velik in lik B je trikotnik.
4. Lik B ni velik in lik B ni trikotnik.
5. Lik B je velik ali  je lik B trikotnik.
6. Lik B je velik ali lik B ni trikotnik.
7. Lik B ni velik ali  je lik B trikotnik.
8. Lik B ni velik ali lik B ni trikotnik.
9. Ali  je lik B velik ali  je lik B trikotnik.
10. Ali  je lik B velik ali lik B ni trikotnik.
11. Ali lik B ni velik ali  je lik B trikotnik.
12. Ali lik B ni velik ali lik B ni trikotnik.
13. Če  je lik B velik, potem  je lik B trikotnik.
14. Če  je lik B velik, potem lik B ni trikotnik.
15. Če lik B ni velik, potem  je lik B trikotnik.
16. Če lik B ni velik, potem lik B ni trikotnik.
17. Lik B je velik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
18. Lik B je velik, če in  samo če lik B ni trikotnik.
19. Lik B ni velik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
20. Lik B ni velik, če in  samo če lik B ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/7Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/7Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)