I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik E je majhen in lik B je srednje velikosti.
2. Lik E je majhen in lik B ni srednje velikosti.
3. Lik E ni majhen in lik B je srednje velikosti.
4. Lik E ni majhen in lik B ni srednje velikosti.
5. Lik E je majhen ali  je lik B srednje velikosti.
6. Lik E je majhen ali lik B ni srednje velikosti.
7. Lik E ni majhen ali  je lik B srednje velikosti.
8. Lik E ni majhen ali lik B ni srednje velikosti.
9. Ali  je lik E majhen ali  je lik B srednje velikosti.
10. Ali  je lik E majhen ali lik B ni srednje velikosti.
11. Ali lik E ni majhen ali  je lik B srednje velikosti.
12. Ali lik E ni majhen ali lik B ni srednje velikosti.
13. Če  je lik E majhen, potem  je lik B srednje velikosti.
14. Če  je lik E majhen, potem lik B ni srednje velikosti.
15. Če lik E ni majhen, potem  je lik B srednje velikosti.
16. Če lik E ni majhen, potem lik B ni srednje velikosti.
17. Lik E je majhen, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
18. Lik E je majhen, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.
19. Lik E ni majhen, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
20. Lik E ni majhen, če in  samo če lik B ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/46Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/46Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)