I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik C je majhen in lik A je petkotnik.
2. Lik C je majhen in lik A ni petkotnik.
3. Lik C ni majhen in lik A je petkotnik.
4. Lik C ni majhen in lik A ni petkotnik.
5. Lik C je majhen ali  je lik A petkotnik.
6. Lik C je majhen ali lik A ni petkotnik.
7. Lik C ni majhen ali  je lik A petkotnik.
8. Lik C ni majhen ali lik A ni petkotnik.
9. Ali  je lik C majhen ali  je lik A petkotnik.
10. Ali  je lik C majhen ali lik A ni petkotnik.
11. Ali lik C ni majhen ali  je lik A petkotnik.
12. Ali lik C ni majhen ali lik A ni petkotnik.
13. Če  je lik C majhen, potem  je lik A petkotnik.
14. Če  je lik C majhen, potem lik A ni petkotnik.
15. Če lik C ni majhen, potem  je lik A petkotnik.
16. Če lik C ni majhen, potem lik A ni petkotnik.
17. Lik C je majhen, če in  samo če  je lik A petkotnik.
18. Lik C je majhen, če in  samo če lik A ni petkotnik.
19. Lik C ni majhen, če in  samo če  je lik A petkotnik.
20. Lik C ni majhen, če in  samo če lik A ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/45Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/45Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)