I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik A je velik in lik A je srednje velikosti.
2. Lik A je velik in lik A ni srednje velikosti.
3. Lik A ni velik in lik A je srednje velikosti.
4. Lik A ni velik in lik A ni srednje velikosti.
5. Lik A je velik ali  je lik A srednje velikosti.
6. Lik A je velik ali lik A ni srednje velikosti.
7. Lik A ni velik ali  je lik A srednje velikosti.
8. Lik A ni velik ali lik A ni srednje velikosti.
9. Ali  je lik A velik ali  je lik A srednje velikosti.
10. Ali  je lik A velik ali lik A ni srednje velikosti.
11. Ali lik A ni velik ali  je lik A srednje velikosti.
12. Ali lik A ni velik ali lik A ni srednje velikosti.
13. Če  je lik A velik, potem  je lik A srednje velikosti.
14. Če  je lik A velik, potem lik A ni srednje velikosti.
15. Če lik A ni velik, potem  je lik A srednje velikosti.
16. Če lik A ni velik, potem lik A ni srednje velikosti.
17. Lik A je velik, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
18. Lik A je velik, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.
19. Lik A ni velik, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
20. Lik A ni velik, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/43Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/43Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)