I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik A je petkotnik in lik E je siv.
2. Lik A je petkotnik in lik E ni siv.
3. Lik A ni petkotnik in lik E je siv.
4. Lik A ni petkotnik in lik E ni siv.
5. Lik A je petkotnik ali  je lik E siv.
6. Lik A je petkotnik ali lik E ni siv.
7. Lik A ni petkotnik ali  je lik E siv.
8. Lik A ni petkotnik ali lik E ni siv.
9. Ali  je lik A petkotnik ali  je lik E siv.
10. Ali  je lik A petkotnik ali lik E ni siv.
11. Ali lik A ni petkotnik ali  je lik E siv.
12. Ali lik A ni petkotnik ali lik E ni siv.
13. Če  je lik A petkotnik, potem  je lik E siv.
14. Če  je lik A petkotnik, potem lik E ni siv.
15. Če lik A ni petkotnik, potem  je lik E siv.
16. Če lik A ni petkotnik, potem lik E ni siv.
17. Lik A je petkotnik, če in  samo če  je lik E siv.
18. Lik A je petkotnik, če in  samo če lik E ni siv.
19. Lik A ni petkotnik, če in  samo če  je lik E siv.
20. Lik A ni petkotnik, če in  samo če lik E ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/3Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/3Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)