I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik D je majhen in lik D je bel.
2. Lik D je majhen in lik D ni bel.
3. Lik D ni majhen in lik D je bel.
4. Lik D ni majhen in lik D ni bel.
5. Lik D je majhen ali  je lik D bel.
6. Lik D je majhen ali lik D ni bel.
7. Lik D ni majhen ali  je lik D bel.
8. Lik D ni majhen ali lik D ni bel.
9. Ali  je lik D majhen ali  je lik D bel.
10. Ali  je lik D majhen ali lik D ni bel.
11. Ali lik D ni majhen ali  je lik D bel.
12. Ali lik D ni majhen ali lik D ni bel.
13. Če  je lik D majhen, potem  je lik D bel.
14. Če  je lik D majhen, potem lik D ni bel.
15. Če lik D ni majhen, potem  je lik D bel.
16. Če lik D ni majhen, potem lik D ni bel.
17. Lik D je majhen, če in  samo če  je lik D bel.
18. Lik D je majhen, če in  samo če lik D ni bel.
19. Lik D ni majhen, če in  samo če  je lik D bel.
20. Lik D ni majhen, če in  samo če lik D ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/39Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/39Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)