I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik A je siv in lik B je majhen.
2. Lik A je siv in lik B ni majhen.
3. Lik A ni siv in lik B je majhen.
4. Lik A ni siv in lik B ni majhen.
5. Lik A je siv ali  je lik B majhen.
6. Lik A je siv ali lik B ni majhen.
7. Lik A ni siv ali  je lik B majhen.
8. Lik A ni siv ali lik B ni majhen.
9. Ali  je lik A siv ali  je lik B majhen.
10. Ali  je lik A siv ali lik B ni majhen.
11. Ali lik A ni siv ali  je lik B majhen.
12. Ali lik A ni siv ali lik B ni majhen.
13. Če  je lik A siv, potem  je lik B majhen.
14. Če  je lik A siv, potem lik B ni majhen.
15. Če lik A ni siv, potem  je lik B majhen.
16. Če lik A ni siv, potem lik B ni majhen.
17. Lik A je siv, če in  samo če  je lik B majhen.
18. Lik A je siv, če in  samo če lik B ni majhen.
19. Lik A ni siv, če in  samo če  je lik B majhen.
20. Lik A ni siv, če in  samo če lik B ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/38Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/38Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)