I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik B je kvadrat in lik B je majhen.
2. Lik B je kvadrat in lik B ni majhen.
3. Lik B ni kvadrat in lik B je majhen.
4. Lik B ni kvadrat in lik B ni majhen.
5. Lik B je kvadrat ali  je lik B majhen.
6. Lik B je kvadrat ali lik B ni majhen.
7. Lik B ni kvadrat ali  je lik B majhen.
8. Lik B ni kvadrat ali lik B ni majhen.
9. Ali  je lik B kvadrat ali  je lik B majhen.
10. Ali  je lik B kvadrat ali lik B ni majhen.
11. Ali lik B ni kvadrat ali  je lik B majhen.
12. Ali lik B ni kvadrat ali lik B ni majhen.
13. Če  je lik B kvadrat, potem  je lik B majhen.
14. Če  je lik B kvadrat, potem lik B ni majhen.
15. Če lik B ni kvadrat, potem  je lik B majhen.
16. Če lik B ni kvadrat, potem lik B ni majhen.
17. Lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik B majhen.
18. Lik B je kvadrat, če in  samo če lik B ni majhen.
19. Lik B ni kvadrat, če in  samo če  je lik B majhen.
20. Lik B ni kvadrat, če in  samo če lik B ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/36Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/36Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)