I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik B je siv in lik C je petkotnik.
2. Lik B je siv in lik C ni petkotnik.
3. Lik B ni siv in lik C je petkotnik.
4. Lik B ni siv in lik C ni petkotnik.
5. Lik B je siv ali  je lik C petkotnik.
6. Lik B je siv ali lik C ni petkotnik.
7. Lik B ni siv ali  je lik C petkotnik.
8. Lik B ni siv ali lik C ni petkotnik.
9. Ali  je lik B siv ali  je lik C petkotnik.
10. Ali  je lik B siv ali lik C ni petkotnik.
11. Ali lik B ni siv ali  je lik C petkotnik.
12. Ali lik B ni siv ali lik C ni petkotnik.
13. Če  je lik B siv, potem  je lik C petkotnik.
14. Če  je lik B siv, potem lik C ni petkotnik.
15. Če lik B ni siv, potem  je lik C petkotnik.
16. Če lik B ni siv, potem lik C ni petkotnik.
17. Lik B je siv, če in  samo če  je lik C petkotnik.
18. Lik B je siv, če in  samo če lik C ni petkotnik.
19. Lik B ni siv, če in  samo če  je lik C petkotnik.
20. Lik B ni siv, če in  samo če lik C ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/32Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/32Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)