I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik D je majhen in lik C je petkotnik.
2. Lik D je majhen in lik C ni petkotnik.
3. Lik D ni majhen in lik C je petkotnik.
4. Lik D ni majhen in lik C ni petkotnik.
5. Lik D je majhen ali  je lik C petkotnik.
6. Lik D je majhen ali lik C ni petkotnik.
7. Lik D ni majhen ali  je lik C petkotnik.
8. Lik D ni majhen ali lik C ni petkotnik.
9. Ali  je lik D majhen ali  je lik C petkotnik.
10. Ali  je lik D majhen ali lik C ni petkotnik.
11. Ali lik D ni majhen ali  je lik C petkotnik.
12. Ali lik D ni majhen ali lik C ni petkotnik.
13. Če  je lik D majhen, potem  je lik C petkotnik.
14. Če  je lik D majhen, potem lik C ni petkotnik.
15. Če lik D ni majhen, potem  je lik C petkotnik.
16. Če lik D ni majhen, potem lik C ni petkotnik.
17. Lik D je majhen, če in  samo če  je lik C petkotnik.
18. Lik D je majhen, če in  samo če lik C ni petkotnik.
19. Lik D ni majhen, če in  samo če  je lik C petkotnik.
20. Lik D ni majhen, če in  samo če lik C ni petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/31Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/31Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)