I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik B je srednje velikosti in lik E je kvadrat.
2. Lik B je srednje velikosti in lik E ni kvadrat.
3. Lik B ni srednje velikosti in lik E je kvadrat.
4. Lik B ni srednje velikosti in lik E ni kvadrat.
5. Lik B je srednje velikosti ali  je lik E kvadrat.
6. Lik B je srednje velikosti ali lik E ni kvadrat.
7. Lik B ni srednje velikosti ali  je lik E kvadrat.
8. Lik B ni srednje velikosti ali lik E ni kvadrat.
9. Ali  je lik B srednje velikosti ali  je lik E kvadrat.
10. Ali  je lik B srednje velikosti ali lik E ni kvadrat.
11. Ali lik B ni srednje velikosti ali  je lik E kvadrat.
12. Ali lik B ni srednje velikosti ali lik E ni kvadrat.
13. Če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik E kvadrat.
14. Če  je lik B srednje velikosti, potem lik E ni kvadrat.
15. Če lik B ni srednje velikosti, potem  je lik E kvadrat.
16. Če lik B ni srednje velikosti, potem lik E ni kvadrat.
17. Lik B je srednje velikosti, če in  samo če  je lik E kvadrat.
18. Lik B je srednje velikosti, če in  samo če lik E ni kvadrat.
19. Lik B ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik E kvadrat.
20. Lik B ni srednje velikosti, če in  samo če lik E ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/30Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/30Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)