I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik B je majhen in lik E je bel.
2. Lik B je majhen in lik E ni bel.
3. Lik B ni majhen in lik E je bel.
4. Lik B ni majhen in lik E ni bel.
5. Lik B je majhen ali  je lik E bel.
6. Lik B je majhen ali lik E ni bel.
7. Lik B ni majhen ali  je lik E bel.
8. Lik B ni majhen ali lik E ni bel.
9. Ali  je lik B majhen ali  je lik E bel.
10. Ali  je lik B majhen ali lik E ni bel.
11. Ali lik B ni majhen ali  je lik E bel.
12. Ali lik B ni majhen ali lik E ni bel.
13. Če  je lik B majhen, potem  je lik E bel.
14. Če  je lik B majhen, potem lik E ni bel.
15. Če lik B ni majhen, potem  je lik E bel.
16. Če lik B ni majhen, potem lik E ni bel.
17. Lik B je majhen, če in  samo če  je lik E bel.
18. Lik B je majhen, če in  samo če lik E ni bel.
19. Lik B ni majhen, če in  samo če  je lik E bel.
20. Lik B ni majhen, če in  samo če lik E ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/2Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/2Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)