I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik A je petkotnik in lik B je bel.
2. Lik A je petkotnik in lik B ni bel.
3. Lik A ni petkotnik in lik B je bel.
4. Lik A ni petkotnik in lik B ni bel.
5. Lik A je petkotnik ali  je lik B bel.
6. Lik A je petkotnik ali lik B ni bel.
7. Lik A ni petkotnik ali  je lik B bel.
8. Lik A ni petkotnik ali lik B ni bel.
9. Ali  je lik A petkotnik ali  je lik B bel.
10. Ali  je lik A petkotnik ali lik B ni bel.
11. Ali lik A ni petkotnik ali  je lik B bel.
12. Ali lik A ni petkotnik ali lik B ni bel.
13. Če  je lik A petkotnik, potem  je lik B bel.
14. Če  je lik A petkotnik, potem lik B ni bel.
15. Če lik A ni petkotnik, potem  je lik B bel.
16. Če lik A ni petkotnik, potem lik B ni bel.
17. Lik A je petkotnik, če in  samo če  je lik B bel.
18. Lik A je petkotnik, če in  samo če lik B ni bel.
19. Lik A ni petkotnik, če in  samo če  je lik B bel.
20. Lik A ni petkotnik, če in  samo če lik B ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/26Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/26Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)