I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik C je petkotnik in lik A je trikotnik.
2. Lik C je petkotnik in lik A ni trikotnik.
3. Lik C ni petkotnik in lik A je trikotnik.
4. Lik C ni petkotnik in lik A ni trikotnik.
5. Lik C je petkotnik ali  je lik A trikotnik.
6. Lik C je petkotnik ali lik A ni trikotnik.
7. Lik C ni petkotnik ali  je lik A trikotnik.
8. Lik C ni petkotnik ali lik A ni trikotnik.
9. Ali  je lik C petkotnik ali  je lik A trikotnik.
10. Ali  je lik C petkotnik ali lik A ni trikotnik.
11. Ali lik C ni petkotnik ali  je lik A trikotnik.
12. Ali lik C ni petkotnik ali lik A ni trikotnik.
13. Če  je lik C petkotnik, potem  je lik A trikotnik.
14. Če  je lik C petkotnik, potem lik A ni trikotnik.
15. Če lik C ni petkotnik, potem  je lik A trikotnik.
16. Če lik C ni petkotnik, potem lik A ni trikotnik.
17. Lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik A trikotnik.
18. Lik C je petkotnik, če in  samo če lik A ni trikotnik.
19. Lik C ni petkotnik, če in  samo če  je lik A trikotnik.
20. Lik C ni petkotnik, če in  samo če lik A ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/21Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/21Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)