I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik D je petkotnik in lik A je siv.
2. Lik D je petkotnik in lik A ni siv.
3. Lik D ni petkotnik in lik A je siv.
4. Lik D ni petkotnik in lik A ni siv.
5. Lik D je petkotnik ali  je lik A siv.
6. Lik D je petkotnik ali lik A ni siv.
7. Lik D ni petkotnik ali  je lik A siv.
8. Lik D ni petkotnik ali lik A ni siv.
9. Ali  je lik D petkotnik ali  je lik A siv.
10. Ali  je lik D petkotnik ali lik A ni siv.
11. Ali lik D ni petkotnik ali  je lik A siv.
12. Ali lik D ni petkotnik ali lik A ni siv.
13. Če  je lik D petkotnik, potem  je lik A siv.
14. Če  je lik D petkotnik, potem lik A ni siv.
15. Če lik D ni petkotnik, potem  je lik A siv.
16. Če lik D ni petkotnik, potem lik A ni siv.
17. Lik D je petkotnik, če in  samo če  je lik A siv.
18. Lik D je petkotnik, če in  samo če lik A ni siv.
19. Lik D ni petkotnik, če in  samo če  je lik A siv.
20. Lik D ni petkotnik, če in  samo če lik A ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)