I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik A je srednje velikosti in lik B je velik.
2. Lik A je srednje velikosti in lik B ni velik.
3. Lik A ni srednje velikosti in lik B je velik.
4. Lik A ni srednje velikosti in lik B ni velik.
5. Lik A je srednje velikosti ali  je lik B velik.
6. Lik A je srednje velikosti ali lik B ni velik.
7. Lik A ni srednje velikosti ali  je lik B velik.
8. Lik A ni srednje velikosti ali lik B ni velik.
9. Ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik B velik.
10. Ali  je lik A srednje velikosti ali lik B ni velik.
11. Ali lik A ni srednje velikosti ali  je lik B velik.
12. Ali lik A ni srednje velikosti ali lik B ni velik.
13. Če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik B velik.
14. Če  je lik A srednje velikosti, potem lik B ni velik.
15. Če lik A ni srednje velikosti, potem  je lik B velik.
16. Če lik A ni srednje velikosti, potem lik B ni velik.
17. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B velik.
18. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če lik B ni velik.
19. Lik A ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik B velik.
20. Lik A ni srednje velikosti, če in  samo če lik B ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/18Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/18Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)