I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test A

1. Lik B je trikotnik in lik A je kvadrat.
2. Lik B je trikotnik in lik A ni kvadrat.
3. Lik B ni trikotnik in lik A je kvadrat.
4. Lik B ni trikotnik in lik A ni kvadrat.
5. Lik B je trikotnik ali  je lik A kvadrat.
6. Lik B je trikotnik ali lik A ni kvadrat.
7. Lik B ni trikotnik ali  je lik A kvadrat.
8. Lik B ni trikotnik ali lik A ni kvadrat.
9. Ali  je lik B trikotnik ali  je lik A kvadrat.
10. Ali  je lik B trikotnik ali lik A ni kvadrat.
11. Ali lik B ni trikotnik ali  je lik A kvadrat.
12. Ali lik B ni trikotnik ali lik A ni kvadrat.
13. Če  je lik B trikotnik, potem  je lik A kvadrat.
14. Če  je lik B trikotnik, potem lik A ni kvadrat.
15. Če lik B ni trikotnik, potem  je lik A kvadrat.
16. Če lik B ni trikotnik, potem lik A ni kvadrat.
17. Lik B je trikotnik, če in  samo če  je lik A kvadrat.
18. Lik B je trikotnik, če in  samo če lik A ni kvadrat.
19. Lik B ni trikotnik, če in  samo če  je lik A kvadrat.
20. Lik B ni trikotnik, če in  samo če lik A ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/13Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/13Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)