Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Ilustracije iz revije

Naročanje

Povezave


e-mail:
info@logika.si

 

Vsebina 3. številke 29. letnika (2019 / 2020)

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (3200 Kb).


Vsebina (1)
Barvni sudoku (2 - 3)
Latinski kvadrati (4)
Sudoku s črkami (5)
Futošiki (6)
Določi razpored (7)
Gobelini (8)
Križne vsote (9)
Križni produkti (10)
Labirint na kocki (11)
Labirinti na enostavnih poliedrih (12)
Labirinti na robovih poliedra (13)
Labirinti na stranek poliedra (14)
Labirinti na zemljevidu (15 - 16)
Odstranjene kocke (17)
Kocki določi mrežo (18)
Labirint v kvadru (19)
Labirinti na ploskvah (20)
Labirinti na projekcijah teles (21)
Labirinti na mreži valja in stožca (22)
Analiziraj pogoje nalog (23 - 24)
Nagradna naloga v esperantu (25)
Nina Budna: Rešitev neke logične naloge (26 - 27)
Mirjana Orešnik: Kalejdocikli (28 - 29)

Rešitve (30 - 48)