<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-16"> <META name="keywords" lang="sl" content="logika,matematika,uporabna matematika,revija Logika,razvedrilna matematika,polydron,jovo,ploa ice za sestavljanje"> <META name="description" lang="sl" content="revija Logika in razvedrilna matematika"> <title>Revija Logika in razvedrilna matematika - vsebina zadnje atevilke</title> <link rel="stylesheet" href="stil.css" type="text/css"> <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"> </head> <body bgcolor="#ffffff"> <table cellspacing="15"> <tbody><tr> <td> <font color="#3f5778" face="Arial" size="+2"> Logika &amp; razvedrilna matematika </font> </td> </tr> </tbody></table> <table cellspacing="15"> <tbody><tr> <td align="right" valign="top" width="150"> <p> <font color="#3f5778" face="Arial"> <a href="index.htm"> Uvodna stran</a> </font></p><p> <font color="#3f5778" face="Arial"><a href="vsebina-zadnje.htm">Vsebina zadnje atevilke</a> </font></p><p> <font color="#3f5778" face="Arial"><a href="vsebine.htm">Vsebina prejanjih atevilk</a> </font></p><p> <font color="#3f5778" face="Arial"><a href="ilustracije/ilustracije1.htm">Ilustracije iz revije</a> </font></p><p> <font color="#3f5778" face="Arial"><a href="narocanje.htm">Naro anje </a> </font></p><p> <font color="#3f5778" face="Arial"><a href="povezave.htm">Povezave</a> </font></p><pre> </pre> <p> <font color="#3f5778" face="Arial"> e-mail: <br><a href="mailto:info@logika.si">info@logika.si</a> </font> </p></td> <td bgcolor="#3f5778" valign="top">&nbsp;</td> <td align="left"> <h3><font color="#3f5778" face="Arial">Vsebina 4. atevilke 27. letnika (2017 / 2018)</font></h3> <font color="#3f5778" face="Arial"> <a href="revije-splet/Logika-2017-2018_4.pdf">Revija je dostopna na spletu</a> v obliki pdf (3700 Kb). <p> <br> Uvod (1) <br> Barvni sudoku (2 - 3) <br> Latinski kvadrati (4) <br> Sudoku s rkami (5) <br> Futoaiki (6) <br> Lastnosti lika (7) <br> Dolo i razpored (8) <br> Gobelini (9) <br> Kri~ne vsote (10) <br> Kri~ni produkti (11) <br> Labirint na kocki (12) <br> Labirinti na enostavnih poliedrih (13) <br> Pove~i sli ici, ki pripadata isti grupi (14 - 15) <br> Prostorska predstavljivost (16 - 17) <br> Labirinti na robovih poliedra (18) <br> Ve delni labirinti na zemljevidu (19) <br> Labirinti na zemljevidu (20) <br> Odstranjene kocke (21) <br> Kocki dolo i mre~o (22) <br> Labirint v kvadru (23) <br> Labirint na Riemannovi ploskvi (24 - 25) <br> Labirinti na ploskvah (26) <br> Labirinti na projekcijah teles (27) <br> Labirinti na mre~i valja in sto~ca (28) <br> Poia i imena likov (29) <br> Analiziraj pogoje nalog (30 - 31) <br> Protislovni pogoji (32) <br> Nagradna logi na naloga (32 - 33) <br> <i>Simona Klemen i </i>: Naloga v esperantu (34) <br> Algebra imen (35 - 36) <br> Plemljevi matemati ni zapiski (37 - 38) <br> Definicije v logiki prvega reda (39 - 44) <br> Logika in eksistenca (44 - 45) <br> Definicije v sistemih Lesniewskega (45 - 46) <br> Definicije inverznih funkcij (47) <br> Peanova aritmetika (48 - 50) <br> Osnovne rekurzivne funkcije (51) <br> Regresivna rekurzija (52 - 53) <br> Dvojno rekurzivne funkcije (54 - 55) <br> Kaj je elementarna geometrija (56 - 63) <br> Definicije v <i>mathematici</i> (64) <br> Nova knjiga (65) <br> Reaitve (66 - 90) <br> <p> </td> </tr> </tbody></table> </body></html>