Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Ilustracije iz revije

Naročanje

Povezave


e-mail:
info@logika.si

 

Vsebina 1. številke 28. letnika (2018 / 2019)

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (2700 Kb).


Uvod (1)
Barvni sudoku (2 - 3)
Latinski kvadrati (4)
Sudoku s črkami (5)
Futošiki (6)
Lastnosti lika (7)
Določi razpored (8)
Gobelini (9)
Križne vsote (10)
Križni produkti (11)
Labirint na kocki (12)
Labirinti na enostavnih poliedrih (13)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (14 - 15)
Prostorska predstavljivost (16 - 17)
Labirinti na robovih poliedra (18)
Večdelni labirinti na zemljevidu (19)
Labirinti na zemljevidu (20)
Odstranjene kocke (21)
Kocki določi mrežo (22)
Labirint v kvadru (23)
Labirint na Riemannovi ploskvi (24 - 25)
Labirinti na ploskvah (26)
Labirinti na projekcijah teles (27)
Labirinti na mreži valja in stožca (28)
Poišči imena likov (29)
Analiziraj pogoje nalog (29 - 30)
Nagradne naloge (31 - 34)
Določi tip rotacijske simetrije pobarvanega mnogoterca, ki je dan z mrežo (35)
Vennovi diagrami in silogizmi (36 - 37)
Dinamični ontološki diagrami in silogizmi (38 - 39)
Nova rešitev Plemljevega trikotnika (40 - 41)
Vsota Minkowskega (42)
Rešitve (43 - 63)