Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Ilustracije iz revije

Naročanje

Povezave


e-mail:
info@logika.si

 

Podatki o reviji

Izdaja: Založniško podjetje LOGIKA d.o.o., Svetčeva pot 11, 1241 Kamnik.
Poslovni račun pri NLB: 02312-0016592829. Davčna številka: 56917309.
Podjetje je obvezni zavezanec po zakonu o DDV.
Za izdajatelja: Izidor Hafner.
Revija Logika & razvedrilna matematika je vpisana v register medijev pri Ministrstvu za kulturo pod številko 759. Revijo Logika & razvedrilna matematika občasno subvencionira Ministrstvo za šolstvo in šport.

Glavni in odgovorni urednik: dr. Izidor Hafner.

Oblikovanje: Ana Hafner.

ISSN 2350-532X