Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Naročanje

Povezave


e-mail:
logika@siol.net

 

Vsebina 6. letnika (1996/1997)

Prva številka dostopna na internetu

Naloge za osnovnošolce 3
Evropski matematični kenguru 15
Goedlova odkritja 23
Japonska otroška igra amida 29
Alicine dogodivščine v deželi iger 32
International Mathematical Talent Search 43
Gramatika sintaktičnih kategorij 50
Matematični križanki iz Matke 55
Bongardove naloge 57
Nalogi iz sveta Tarskega 59
Medalji na matematični olimpiadi 62
Nagradna logična naloga 64

naslovnica 1.št.
Druga številka dostopna na internetu

Alicine dogodivščine v deželi iger 3
Ontologija Lesniewskega 9
Naloge bralcev 16
Bilten 7. državnega tekmovanja v razvedrilni matematiki
The Logic s Workbench LWB 21
International Mathematical Talent Search 25
Številska križanka malo drugače 30
Naloga z razpredelnico 37
Pomagaj Urošu 38

naslovnica 2.št.
Tretja številka

10. slovensko tekmovanje v logiki 3
Rezultati tekmovanja 4
Naloge državnega tekmovanja 15
Naloge izbirnega tekmovanja 24
Naloge šolskega tekmovanja 31
Različni dokazi neke algebrske neenakosti 34
Lucasova igra 37
Naključje ali kaj več 44
Alicine dogodivščine v deželi iger 45
Nagradne logične naloge 52
Ekvivalentnostni račun 55

naslovnica 3.št.
Četrta številka dostopna na internetu

Naloge z razpredelnicami 3
Rešitve nalog z razpredelnicami 20
Tekme 29
Rešitve tekem 32
Razne naloge 36
Rešitve raznih nalog 45
Gobelini 51
Rešitve gobelinov 59

naslovnica 4.št.
Peta številka

Seminarske naloge iz logike 3
Fibonaccijeva števila 12
11. slovensko tekmovanje v logiki 27
Rešitve nalog šolskega tekmovanja 27
Rešitve nalog izbirnega tekmovanja 30
Rešitve nalog državnega tekmovanja 35
Rešitev logične naloge s pomočjo grafa 41
Neprotislovnost ekvivalentnostnega računa 43
Priporočila zdrušenja A.S.L. za logično izobraževanje 46
Nagradne naloge 49
Program Tabele za Okna 3.1 in 95 53
Nekaj šahovskih 59
Program za preverjanje dokazov 62

naslovnica 5.št.
Šesta številka

Sestavljanje gobelinov 3
Lihe in sode izjave 12
International Mathematical Talent Search 16
Bilten 33. tekmovanja za zlato Vegovo priznanje (z rezultati 41. matematičnega tekmovanja srednješolcev)
Evropski matematični kenguru 21
Kratka zgodovina matematičnih in logičnih iger 32
Tekmujmo v razvedrilni matematiki 38

naslovnica 6.št.