Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Naročanje

Povezave


e-mail:
logika@siol.net

 

Vsebina 4. letnika (1994/1995)

Prva številka dostopna na internetu

Uvod v logiko z vitezi in oprodami 3
Rešitve nalog 5
Naloge z razpredelnicami in grafi 8
Rešitve nalog 13
Krajše in lažje logične naloge 19
Rešitve nalog 30
Zahtevnejše logične naloge 37
Rešitve nalog 52
Metoda semantičnih dreves - tabel 68

naslovnica 1.št.
Druga številka dostopna na internetu

Logične naloge 3
Natečaj za najboljšo logično nalogo 7
Naloge za najmlajše 14
Bilten 5. državnega tekmovanja v razvedrilni matematiki
Avstralska varianta eksternega preverjanja 21
Mednarodno iskanje matematičnih talentov 27

naslovnica 2.št.
Tretja številka dostopna na internetu

Nekaj številskih križank 3
O stereogramih 5
Šolsko tekmovanje iz logike 9
Izbirno tekmovanje iz logike 15
9. slovensko tekmovanje v logiki 28
International Mathematical Talent Search 55
Številske križanke 57

naslovnica 3.št.
Četrta številka dostopna na internetu

Logične naloge 3
Rešitve logičnih nalog 18
Natečaj za najboljšo logično nalogo 20
Golobi in golobnjaki ali Dirichletov princip 25
Šolsko tekmovanje iz matematike za srednješolce 28
Potapljenje ladjic 42
Rešitve 44
Angleške naloge za srednješolce 46
Angleške naloge za osnovnošolce 51
Telefonska števila 55
Retroanaliza 63

naslovnica 4.št.
Peta številka dostopna na internetu

Gobelini 3
Rešitve 9
Logične naloge 12
Rešitve 27
Kako bi problem rešili vi, kolega Bat? 31
Poskusi z grafi 35
Nenavadna števila 51
Matematično tekmovanje »Kenguru« 55
Kuga laži - odlomek iz knjige R. Smullyana: Satan, Cantor in Neskončnost 59

naslovnica 5.št.
Šesta številka dostopna na internetu

Enakostranični trikotnik iz žetonov 3
Čarovnije Lewisa Carrolla 10
Natečaj za najboljšo logično nalogo 13
Dokazovanje z metodo supozicije 16
Bilten 4. državnega tekmovanja za zlato Vegovo priznanje
Diofantske enačbe 21
Psevdokemijske enačbe 26
Tekmujmo v razvedrilni matematiki 29
39. matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije 31

naslovnica 6.št.