Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Naročanje

Povezave


e-mail:
logika@siol.net

 

Vsebina 27. letnika (2017/2018)

Prva številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (3500 Kb).Uvod (1)
Barvni sudoku (2 - 3)
Latinski kvadrati (4)
Sudoku s črkami (5)
Futošiki (6)
Lastnosti lika (7)
Določi razpored (8)
Gobelini (9)
Križne vsote (10)
Križni produkti (11)
Labirint na kocki (12)
Labirinti na enostavnih poliedrih (13)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (14 - 15)
Prostorska predstavljivost (16 - 17)
Labirinti na robovih poliedra (18)
Labirinti na zemljevidu (19)
Večdelni labirinti na zemljevidu (20)
Odstranjene kocke (21)
Kocki določi mrežo (22)
Labirint v kvadru (23)
Labirint na Riemannovi ploskvi (24 - 25)
Labirinti na ploskvah (26)
Labirinti na projekcijah teles (27)
Labirinti na mreži valja in stožca (28)
Poišči imena likov (29)
Analiziraj pogoje nalog (30)
Protislovni pogoji (31)
Nagradna logična naloga (32)
Interesne dejavnosti – Krožki iz robotike, 30 let (33)
Najenostavnejša rešitev Plemljeve naloge (34)
Optične kocke in grupe frizov (35 - 42)
Lillova metoda izračunavanja vrednosti polinoma (43 - 44))
Okrašeni zlati rombski poliedri (45 - 47)
Rotacijska simetrija v prostoru (48 - 52)
Slike z več bežišči (52 -54)
Rešitve (55 - 78)

Druga številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (5300 Kb).


Uvod (1)
Barvni sudoku (2 - 3)
Latinski kvadrati (4)
Sudoku s črkami (5)
Futošiki (6)
Lastnosti lika (7)
Določi razpored (8)
Gobelini (9)
Križne vsote (10)
Križni produkti (11)
Labirint na kocki (12)
Labirinti na enostavnih poliedrih (13)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (14 - 15)
Prostorska predstavljivost (16 - 17)
Labirinti na robovih poliedra (18)
Večdelni labirinti na zemljevidu (19)
Labirinti na zemljevidu (20)
Odstranjene kocke (21)
Kocki določi mrežo (22)
Labirint v kvadru (23)
Labirint na Riemannovi ploskvi (24 - 25)
Labirinti na ploskvah (26)
Labirinti na projekcijah teles (27)
Labirinti na mreži valja in stožca (28)
Poišči imena likov (29)
Analiziraj pogoje nalog (30)
Protislovni pogoji (31)
Nagradna logična naloga (31 - 32)
3D Op -Art Moduli (33 - 37)
Plemljevih 2+9 rešitev problema konstrukcije trikotnika (37 -39)
Plemljevih 2+9 rešitev problema konstrukcije trikotnika, drugi del (39 - 41)
Anđelka Simić: Optični tangram (42 - 44)
Polarna zonoedra (45 - 46)
Rombska 210-erca (47 - 48)
Osnove geometrije likov (48 - 53)
Naloga v esperantu (53 )
Meta Lah: Vitezi in oprode po francosko (54 - 56)
Koledar za leto 2018 (57)
Rešitve (58 - 79)

Tretja številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (3700 Kb).


Uvod (1)
Barvni sudoku (2 - 3)
Latinski kvadrati (4)
Sudoku s črkami (5)
Futošiki (6)
Lastnosti lika (7)
Določi razpored (8)
Gobelini (9)
Križne vsote (10)
Križni produkti (11)
Labirint na kocki (12)
Labirinti na enostavnih poliedrih (13)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (14 - 15)
Prostorska predstavljivost (16 - 17)
Labirinti na robovih poliedra (18)
Večdelni labirinti na zemljevidu (19)
Labirinti na zemljevidu (20)
Odstranjene kocke (21)
Kocki določi mrežo (22)
Labirint v kvadru (23)
Labirint na Riemannovi ploskvi (24 - 25)
Labirinti na ploskvah (26)
Labirinti na projekcijah teles (27)
Labirinti na mreži valja in stožca (28)
Poišči imena likov (29)
Analiziraj pogoje nalog (30 - 32)
Protislovni pogoji (33)
Algebra imen (34 - 35)
Nagradna logična naloga (36 - 37)
Plemljevih 2+9 rešitev problema konstrukcije trikotnika, tretji del (37 -39)
Plemljevih 2+9 rešitev problema konstrukcije trikotnika, četrti del (39 - 40)
Preneksna oblika stavka (formule) (41)
Simona Klemenčič: Naloga v esperantu (42)
Simona Klemenčič: Vitezi in oprode v esperantu (43 - 44)
Meta Lah: Vitezi in oprode po francosko (45 - 47)
Skupne mreže dveh poliedrov (48)
Sestavljamo mnogoterce (49 - 51)
Marija Ahčin: Poliedrski koledar (52)
Dva romboedra (53 - 54)
Rešitve (55 - 79)

Četrta številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (3700 Kb).


Uvod (1)
Barvni sudoku (2 - 3)
Latinski kvadrati (4)
Sudoku s črkami (5)
Futošiki (6)
Lastnosti lika (7)
Določi razpored (8)
Gobelini (9)
Križne vsote (10)
Križni produkti (11)
Labirint na kocki (12)
Labirinti na enostavnih poliedrih (13)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (14 - 15)
Prostorska predstavljivost (16 - 17)
Labirinti na robovih poliedra (18)
Večdelni labirinti na zemljevidu (19)
Labirinti na zemljevidu (20)
Odstranjene kocke (21)
Kocki določi mrežo (22)
Labirint v kvadru (23)
Labirint na Riemannovi ploskvi (24 - 25)
Labirinti na ploskvah (26)
Labirinti na projekcijah teles (27)
Labirinti na mreži valja in stožca (28)
Poišči imena likov (29)
Analiziraj pogoje nalog (30 - 31)
Protislovni pogoji (32)
Nagradna logična naloga (32 - 33)
Simona Klemenčič: Naloga v esperantu (34)
Algebra imen (35 - 36)
Plemljevi matematični zapiski (37 - 38)
Definicije v logiki prvega reda (39 - 44)
Logika in eksistenca (44 - 45)
Definicije v sistemih Lesniewskega (45 - 46)
Definicije inverznih funkcij (47)
Peanova aritmetika (48 - 50)
Osnovne rekurzivne funkcije (51)
Regresivna rekurzija (52 - 53)
Dvojno rekurzivne funkcije (54 - 55)
Kaj je elementarna geometrija (56 - 63)
Definicije v mathematici (64)
Nova knjiga (65)
Rešitve (66 - 90)