Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Naročanje

Povezave


e-mail:
logika@siol.net

 

Vsebina 26. letnika (2016/2017)

Prva številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (2780 Kb).


Uvod - obvestila (1)
Barvni sudoku (2 - 3)
Latinski kvadrati (4)
Sudoku s črkami (5)
Futošiki (6)
Rdeči kvadratki (7)
Lastnosti lika (8)
Določi razpored znakov (9)
Gobelini (10)
Križne vsote (11)
Križni produkti (12)
Labirint na kocki (13)
Labirinti na enostavnih poliedrih (14)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (15 - 16)
Prostorska predstavljivost (17 - 18)
Labirinti na robovih poliedra (19 - 20)
Labirinti na zemljevidu (21)
Večdelni labirinti na zemljevidu (22)
Odstranjene kocke (23)
Kocki določi mrežo (24)
Labirint v kvadru (25)
Labirint na Riemannovi ploskvi (26 - 27)
Labirinti na ploskvah (28)
Labirinti na projekcijah teles (29)
Določi razpored črk (30)
Labirinti na mreži valja in stožca (31 -32)
Nagradna logična naloga (33)
Kalejdoskopi (34 -37)
Evklidov algoritem in reševanje diofantske enačbe ax + by = c (38 - 42)
Uniformni poliedri Janeza Lesjaka (43)
Neodvisnost pogojev (44 - 45)
Vrtavka komplementarnih barv (46)
Rešitve (47 - 73)

Druga številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (4380 Kb).


Barvni sudoku (1 - 2)
Latinski kvadrati (3)
Sudoku s črkami (4)
Futošiki (5)
Rdeči kvadratki (6)
Lastnosti lika (7)
Določi razpored znakov (8)
Gobelini (9)
Križne vsote (10)
Križni produkti (11)
Labirint na kocki (12)
Labirinti na enostavnih poliedrih (13)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (14 - 15)
Prostorska predstavljivost (16 - 17)
Labirinti na robovih poliedra (18 - 19)
Labirinti na zemljevidu (20)
Večdelni labirinti na zemljevidu (21)
Odstranjene kocke (22)
Kocki določi mrežo (23)
Labirint v kvadru (24)
Labirint na Riemannovi ploskvi (25 - 26)
Labirinti na ploskvah (27)
Labirinti na projekcijah teles (28)
Labirinti na mreži valja in stožca (29 -31)
Neodvisnost pogojev (31 - 32)
Poišči imena likov (33 - 35)
Analiziraj pogoje nalog (35 - 38)
Protislovni pogoji (39)
Nagradna logična naloga (40)
Sestavi kocko brez lepila (41)
Še nekaj eksperimentov z vrtavko (42)
Mrežna metoda za množenje (43)
Marquardovi diagrami (44 - 45)
Nekaj utrinkov s conference ESMA (46 - 48)
40 let srednješolskih tekmovanj iz računalništva (48 - 50)
Koledarja 2017 na dvanajstercih (51 - 52)
Rešitve (53 - 82)

Tretja številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (3600 Kb).


Barvni sudoku (1 - 2)
Latinski kvadrati (3)
Sudoku s črkami (4)
Futošiki (5)
Rdeči kvadratki (6)
Gobelini (7)
Križne vsote (8)
Križni produkti (9)
Labirint na kocki (10)
Labirinti na enostavnih poliedrih (11)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (12 - 13)
Prostorska predstavljivost (14 - 15)
Labirinti na zemljevidu (16)
Večdelni labirinti na zemljevidu (17)
Odstranjene kocke (18)
Kocki določi mrežo (19)
Labirint v kvadru (20)
Labirint na Riemannovi ploskvi (21 - 22)
Labirinti na ploskvah (23)
Labirinti na projekcijah teles (24)
Labirinti na mreži valja in stožca (25)
Neodvisnost pogojev (26)
Poišči imena likov (27)
Nagradna logična naloga (28)
Najlepše poliedrske jelke (29 - 30)
Descartesovo znakovno pravilo (31 - 32)
Racionalne ničle polinoma (33 - 41)
Ruffini-Hornerjev algoritem (42 - 46)
Razvoj polinoma po premaknjenih potencah (47 - 50)
Rešitve (51 - 71)

Četrta številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (1215 Kb).

Barvni sudoku (1 - 2)
Latinski kvadrati (3)
Sudoku s črkami (4)
Futošiki (5)
Križne vsote (6)
Križni produkti (7)
Labirint na kocki (8)
Odstranjene kocke (9)
Labirint v kvadru (10)
Nagradna logična naloga (11)
Ruffini-Hornerjev algoritem v kompleksnem (12 - 14)
Trovrednostna logika (15 - 18)
Program Boole (19 - 20)
Program Fitch in sistem naravne dedukcije (21 - 23)
Sintetična in analitična metoda reševanja logičnih nalog (24 - 27)
Raymond Smullyan (25.5.1919- 6.2.2017) (28)
Profesor Josip Plemelj (1873-1967) (29 - 31)
Rešitve (32 - 41)