Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Naročanje

Povezave


e-mail:
logika@siol.net

 

Vsebina 25. letnika (2015/2016)

Prva številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (1227 Kb).


Barvni sudoku (1)
Latinski kvadrati (2)
Sudoku s črkami (3)
Futošiki (4)
Rdeči kvadratki (5)
Lastnosti lika (6)
Določi razpored znakov (7)
Gobelini (8)
Križne vsote (9)
Križni produkti (10)
Labirint na kocki (11)
Labirinti na enostavnih poliedrih (12)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (13 - 14)
Prostorska predstavljivost (14-16)
Imena likov (17 - 19)
Labirinti na robovih poliedra (20 - 23)
Labirinti na zemljevidu (24)
Večdelni labirinti na zemljevidu (25 - 26)
Odstranjene kocke (27)
Nagradna logična naloga (28)
Kocki določi mrežo (29)
Labirint v kvadru (30)
Abstraktne kemijske enačbe (31 - 32)
Abstraktne kemijske enačbe z enim atomom (33)
Primeri za Eulerjevo metodo reševanja diofantskih enačb (34)
25. državno tekmovanje v razvedrilni matematiki (35 - 37)
Rešitve (38 - 59)

Druga številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (4113 Kb).


Barvni sudoku (1)
Latinski kvadrati (3)
Sudoku s črkami (4)
Futošiki (5)
Rdeči kvadratki (6)
Lastnosti lika (7)
Določi razpored znakov (8)
Gobelini (9)
Križne vsote (10)
Križni produkti (11)
Labirint na kocki (12)
Labirinti na enostavnih poliedrih (13)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (14 - 15)
Prostorska predstavljivost (15-17)
Imena likov (18 - 20)
Razpis za najlepšo poliedrsko jelko (20)
Labirinti na robovih poliedra (21 - 24)
Labirinti na zemljevidu (25)
Večdelni labirinti na zemljevidu (26 - 27)
Odstranjene kocke (28)
Nagradna logična naloga (29)
Kocki določi mrežo (30)
Labirint v kvadru (31)
Protislovne množice izjav (32 - 38)
Enačbe, podobne kemijskim, z enim atomom (39)
Primeri za Eulerjevo metodo reševanja diofantskih enačb (40)
Gumbi s konstantno širino (41)
Zlati rez (42 - 43)
Rombski dvanajsterec iz četvercev (44)
Slavik Jablan (45)
Nekaj matematičnih skulptur (45 - 48)
Rešitve (48 - 73)
Koledar za leto 2016 (74 -75)

Tretja številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (1590 Kb).

Barvni sudoku (1)
Latinski kvadrati (3)
Sudoku s črkami (4)
Futošiki (5)
Rdeči kvadratki (6)
Lastnosti lika (7)
Določi razpored znakov (8)
Gobelini (9)
Križne vsote (10)
Križni produkti (11)
Labirint na kocki (12)
Labirinti na enostavnih poliedrih (13)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (14 - 15)
Prostorska predstavljivost (15-17)
Imena likov (18 - 20)
Labirinti na robovih poliedra (21 - 24)
Labirinti na zemljevidu (25 - 26)
Večdelni labirinti na zemljevidu (27 - 28)
Odstranjene kocke (29)
Nagradna logična naloga (30)
Kocki določi mrežo (31)
Labirint v kvadru (32)
Dobro zastavljene naloge (33 - 37)
Interpretacija in model (38 - 46)
Primeri za Eulerjevo metodo reševanja diofantskih enačb (47)
Enačbe, podobne kemijskim, z enim atomom (48)
Konstrukcija pravilnih mnogokotnikov z zgibanjem (49 - 53)
Rešitve (54 - 78)

Četrta številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (1632 Kb).


Barvni sudoku (1)
Latinski kvadrati (3)
Sudoku s črkami (4)
Futošiki (5)
Rdeči kvadratki (6)
Lastnosti lika (7)
Določi razpored znakov (8)
Gobelini (9)
Križne vsote (10)
Križni produkti (11)
Labirint na kocki (12)
Labirinti na enostavnih poliedrih (13)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (14 - 15)
Prostorska predstavljivost (15-17)
Imena likov (18 - 20)
Labirinti na robovih poliedra (21 - 24)
Labirinti na zemljevidu (25 - 26)
Večdelni labirinti na zemljevidu (27 - 28)
Odstranjene kocke (29)
Nagradna logična naloga (30)
Kocki določi mrežo (31)
Labirint v kvadru (32)
Pokritje pravilnega n-kotnika z lihim številom stranic (33)
Postopek prepogni-zavihaj (34)
Enačbe, podobne kemijskim, z enim atomom (35)
Paleolitska umetnost in moderna moda (36 - 37)
Rešitve (38 - 60)