Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Naročanje

Povezave


e-mail:
logika@siol.net

 

Vsebina 24. letnika (2014/2015)

Prva številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (3031 Kb).


Barvni sudoku (1)
Latinski kvadrati (2)
Sudoku s črkami (3)
Futošiki (4)
Rdeči kvadratki (5)
Gobelini (6)
Križne vsote (7)
Križni produkti (8)
Labirint na kocki (9)
Labirinti na enostavnih poliedrih (10)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (11-12)
Pobarvaj osnovno celico
Prostorska predstavljivost (14-15)
Protislovnost in neodvisnost (16 - 22)
Imena likov (23 - 28)
Labirinti na zemljevidu (29 - 30)
Osemdelni labirinti na zemljevidu (31)
Odstranjene kocke (32)
Nagradna logična naloga (33)
Kocki določi mrežo (34)
Komisija za razvedrilno matematiko - 25 let delovanja (35)
Rešitve (36 - 55)
Koledar za leto 2015 na dodekaedru (56)
Koledar za leto 2015 na rombskem dodekaedru (57)

Druga številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (1517 Kb).


Barvni sudoku (1)
Latinski kvadrati (2)
Sudoku s črkami (3)
Futošiki (4)
Rdeči kvadratki (5)
Gobelini (6)
Križne vsote (7)
Križni produkti (8)
Labirint na kocki (9)
Labirinti na enostavnih poliedrih (10)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (11-12)
Prostorska predstavljivost (13-14)
Imena likov (15)
Labirinti na robovih poliedra (16 - 19)
Labirinti na zemljevidu (20 - 21)
Večdelni labirinti na zemljevidu (22 - 23)
Odstranjene kocke (24)
Nagradna logična naloga (25)
Razpis za najlepšo poliedrsko jelko (25)
Kocki določi mrežo (26)
Modeli iz okvirjev Polydron (27)
Rešitve (28 - 46)

Tretja številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (2797 Kb).Barvni sudoku (1)
Latinski kvadrati (2)
Sudoku s črkami (3)
Futošiki (4)
Rdeči kvadratki (5)
Gobelini (6)
Križne vsote (7)
Križni produkti (8)
Labirint na kocki (9)
Labirinti na enostavnih poliedrih (10)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (11-12)
Prostorska predstavljivost (12-14)
Imena likov (15)
Labirinti na robovih poliedra (16 - 19)
Labirinti na zemljevidu (19 - 20)
Večdelni labirinti na zemljevidu (21 - 22)
Odstranjene kocke (23)
Nagradna logična naloga (24)
Kocki določi mrežo (25)
Spletna tekmovanja iz logike (26 - 27)
Spletna tekmovanja iz prostorske predstavljivosti (28 - 29)
Pogoji z več modeli (30 - 32)
Dokaz neodvisnosti pogojev (33)
Rešitve (34 - 54)

Četrta številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (1017 Kb).Barvni sudoku (1)
Latinski kvadrati (2)
Sudoku s črkami (3)
Futošiki (4)
Rdeči kvadratki (5)
Gobelini (6)
Križne vsote (7)
Križni produkti (8)
Labirint na kocki (9)
Labirinti na enostavnih poliedrih (10)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (11-12)
Prostorska predstavljivost (12-14)
Imena likov (15 - 17)
Labirinti na robovih poliedra (18 - 21)
Labirinti na zemljevidu (22)
Večdelni labirinti na zemljevidu (23 - 24)
Odstranjene kocke (25)
Nagradna logična naloga (26)
Kocki določi mrežo (27)
Frobeniusova enačba z dvema neznankama (28 - 30)
Diofantska enačba ax + by = cz (31)
Primeri za Eulerjevo metodo reševanja diofantskih enačb (32)
Enačbe, podobne kemijskim, z enim atomom (33)
Abstraktne kemijske enačbe (34)
Grafična rešitev problema odmerjanja količine vode (35 - 36)
Rešitve (37 - 57)