Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Naročanje

Povezave


e-mail:
logika@siol.net

 

Vsebina 23. letnika (2013/2014)

Prva številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (1059 Kb).


Barvni sudoku (1)
Latinski kvadrati (2)
Sudoku s črkami (3)
Futošiki (4)
Rdeči kvadratki (5)
Gobelini (6)
Križne vsote (7)
Križni produkti (8)
Labirint na kocki (9)
Labirinti na enostavnih poliedrih (10)
Poveži ploščici, ki pripadata isti grupi (11-12)
Prostorska predstavljivost (13-14)
Labirinti na zemljevidu (15)
Odstranjene kocke (16)
Nagradna logična naloga (17)
Kako je Euler izračunal približek za π (18-19)
Rešitve nalog (20-31)

naslovnica 1.št.
Druga številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (1154 Kb).


Barvni sudoku (1)
Latinski kvadrati (2)
Sudoku s črkami (3)
Futošiki (4)
Rdeči kvadratki (5)
Gobelini (6)
Križne vsote (7)
Križni produkti (8)
Razpis za najlepšo poliedrsko jelko (8)
Labirint na kocki (9)
Labirinti na enostavnih poliedrih (10)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (11-12)
Prostorska predstavljivost (13-14)
Labirinti na zemljevidu (15)
Odstranjene kocke (16)
Nagradna logična naloga (17)
Kocki določi mrežo (18)
Pravokotne projekcije in prostorska predstavljivost (19)
Rešitve (20-31)

Tretja številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (884 Kb).


Barvni sudoku (1)
Latinski kvadrati (2)
Sudoku s črkami (3)
Futošiki (4)
Rdeči kvadratki (5)
Gobelini (6)
Križne vsote (7)
Križni produkti (8)
Labirint na kocki (9)
Labirinti na enostavnih poliedrih (10)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (11-12)
Prostorska predstavljivost (13-14)
Labirinti na zemljevidu (15)
Odstranjene kocke (16)
Nagradna logična naloga (17)
Kocki določi mrežo (18)
Reševanje enačb in neenačb z absolutno vrednostjo (19 - 22)
Linearna diofantska enačba z dvema neznankama (23 - 24)
Meissnerjevi telesi (25)
Nobelov nagrajenec Dan Shechtman v Ljubljani (26)
Rešitve (27-38)

Četrta številka

Revija je dostopna na spletu v obliki pdf (865 Kb).Barvni sudoku (1)
Latinski kvadrati (2)
Sudoku s črkami (3)
Futošiki (4)
Rdeči kvadratki (5)
Gobelini (6)
Križne vsote (7)
Križni produkti (8)
Labirint na kocki (9)
Labirinti na enostavnih poliedrih (10)
Poveži sličici, ki pripadata isti grupi (11-12)
Prostorska predstavljivost (13-14)
Imena likov (15 - 20)
Ugotavljanje imen likov (21 - 23)
Labirinti na zemljevidu (24)
Odstranjene kocke (25)
Nagradna logična naloga (26)
Poliedrska jelka 2014 (27)
Kocki določi mrežo (28)
Rešitve (29-43)