Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Naročanje

Povezave


e-mail:
logika@siol.net

 

Vsebina 22. letnika (2012/2013)

Prva številka - delno dostopna na spletu v obliki pdf.

Znameniti problemi geometrije (na ovitku)
Mednarodna tekmovanja pri MATHEMI (1)
Računanje števila π z vrsto za arkustangens (2-3)
Nesoizmerljivost kraka in osnovnice (4)
Nagradna logična naloga (4)
Pomično merilo (5)
Rešitev kvadratne enačbe kot presek krožnice z abscisno osjo (6)
Računala z logaritmično in drugačno lestvico (7)
Preprosta naprava za računanje kvadratnega korena (8-9)
Aktivnosti komisije za razvedrilno matematiko pri DMFA Slovenije (9)
Še ena naprava za računanje kvadratnega korena (10)
Naloge za analizo na spletu (11-12)
Operacije na grafu funkcije (13)
Labirinti na mreži stožca in valja (14-15)
Logična naloga (16)
Funkcijam priredi graf (17-18)
Barvni sudoku (19)
Barvni sudoku 6x6 (20)
Futošiki (21)
Futošiki-modeli (22)
Rešitve (23-24)
Rešitve problemov z dodatnimi orodji in približne rešitve (ovitek)
210-erec (zadnja stran)

naslovnica 1.št.
Druga številka dostopna na spletu v obliki pdf.

Schwarzov paradoks (na ovitku)
Kotomer z Vernierovo (Noniusovo) lestvico (1-3)
Žarek v kvadratu (3)
Računanje z nomogramom (4-5)
Še dva načina izračunavanja kvadratnega korena (5-6)
Projekt Demonstracije (7)
Mehanizem za konstrukcijo pravilnih večkotnikov (8-9)
Vegove topovske krogle (10)
Mreža Schwarzovega poliedra (11)
Fleksibilnost Petriejevega satovja (12)
Paradoks ploščine paralelograma (12)
Nagradna logična naloga (13)
Razpis za poliedrsko jelko (13)
Barvni sudoku (14-15)
Barvni sudoku 6x6 (15-16)
Futošiki 1 (17-18)
Futošiki 2 (19)
Križne vsote (20)
Logična naloga (21)
Rešitve (22-24)

Manjkajoče rešitve (dostopne samo na spletu)
naslovnica 2.št.

Tretja številka dostopna na spletu v obliki pdf.

Enostabilni poliedri (na ovitku)
Poliedrske jelke 2013 (1-3)
Latinski kvadrati (4)
Logična naloga (5)
Futošiki 1 (6-7)
Futošiki 2
Križne vsote (9)
Barvni sudoku (10-11)
Mreže (12-13)
Nagradna logična naloga (14)
Sled kotaleče se kocke (15)
Sled kotalečega se četverca (16)
Določanje funkcijske vrednosti z dodatno natančnostjo (17-18)
Vohuni in dvojni vohuni (18-20)
Določanje odvoda (20-21)
Rešitve (22-24)

Manjkajoče rešitve (dostopne samo na spletu)

naslovnica 3.št.

Četrta številka dostopna na spletu v obliki pdf.

Liki in telesa s konstantno širino (notranjost ovitka)
Nekaj dokazov Pitagorovega izreka (1-6)
Ploščina paralelograma in trikotnika (7)
Barvni sudoku (8-9)
Labirinti na Fullerjevem zemljevidu (10)
Poliedri iz plastičnih ploščic (11-14)
Logične naloge (15-16)
Futošiki (17-18)
Poišči nasprotne mejne ploskve (19-20)
Grafi funkcij in njihove transformacije (21-22)
Rešitve nalog (23-24)

Manjkajoče rešitve (dostopne samo na spletu)

naslovnica 4.št.