Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Naročanje

Povezave


e-mail:
logika@siol.net

 

Vsebina 2. letnika (1992/1993)

Prva številka

Logične naloge 3
Rešitve logičnih nalog 14
Logika resnice in laži 20
Matematične naloge 24
Rešitve matematičnih nalog 32
Logika in razvedrilna matematika po svetu 36
Predstavitev revije P.M. Logik-Trainer
Matematika po svetu 45
Skupaj skozi srednješolsko matematiko 48
Šola logike - Trirazsežni logični problemi 51
Proračunska matematika 57
Ponavljamo osnovnošolsko matematiko 58

naslovnica 1.št.
Druga številka

Matematične in logične naloge 3
Rešitve matematičnih in logičnih nalog 6
Matematične naloge 8
Rešitve matematičnih nalog 12
Logika in razvedrilna matematika po svetu 15
Proračunska matematika 19
Šola logike - Izjavne povezave 22
Ponavljamo osnovnošolsko matematiko 26
Ponavljamo srednješolsko matematiko 29
3. državno tekmovanje v razvedrilni matematiki 32
- rezultati tekmovanja 33
- naloge 38
- rešitve nalog
Izbirno tekmovanje iz logike - naloge 52
Izbirno tekmovanje iz logike - rešitve nalog 59

naslovnica 2.št.
Tretja številka

Logične naloge 3
Rešitve logičnih nalog 7
7. državno tekmovanje iz logike 9
- udeleženci tekmovanja 12
- naloge 23
- rešitve nalog 30
Šola logike 35
Tekmovanje za bronasto Vegovo priznanje 39
Popularizacija matematike v Oš 41
Skupaj skozi srednješolsko matematiko 45
Proračunska matematika 49
Nova knjiga 51
Številske križanke 52
International mathematical talent search 55
Pisma in naloge bralcev 58
Nagrajenci nagradnega žrebanja 60
Urnik tekmovanj v letu 1993 62

naslovnica 3.št.
Četrta številka delno dostopna na internetu

Logične naloge 3
Rešitve logičnih nalog 21
Metoda semantičnih dreves za reševanje logičnih nalog 28
Izbirne matematične naloge 39
Tekstne matematične naloge 41
Angleške matematične naloge 43
Ponavljamo srednješolsko matematiko 46
Šolsko tekmovanje iz matematike za srednješolce 48
Številske križanke 59
Številske križanke - rešitve 62
Šolsko tekmovanje iz matematike za SŠ -rešitve nalog 63
IMTS - International mathematical talent search 63

naslovnica 4.št.
Peta številka dostopna na internetu

Logične naloge 3
Rešitve logičnih nalog 15
Šola logike 20
Razvedrilna matematika 25
Razvedrilna matematika - rešitve 27
Rešitev nagradne uganke 29
Pisma bralcev 30
Tekmujmo v razvedrilni matematiki 34
Številske križanke 37
Številske križanke - rešitve 39
Naloge z vžigalicami 40
Rešitve 43
Ponavljamo osnovnošolsko matematiko 45
Skupaj skozi srednješolsko matematiko 52
Matematika po svetu 60

naslovnica 5.št.
Šesta številka dostopna na internetu

Logične naloge 3
Rešitve logičnih nalog 16
17. državno tekmovanje srednješolcev iz znanja računalništva 21
Tekmujmo v razvedrilni matematiki 22
Izbirno tekmovanje iz matematike za srednješolce 25
International mathematical talent search 29
37. matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije 36
8. državno tekmovanje osnovnošolcev iz znanja računalništva 40
Fishergeometric 43
Logika po svetu 45
Na sredini: Bilten 2. državnega tekmovanja za zlato Vegovo priznanje

naslovnica 6.št.