Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Naročanje

Povezave


e-mail:
logika@siol.net

 

Vsebina 19. letnika (2009/2010)

Prva številka dostopna na internetu

Primer aksonometričnega izreka (na ovitku)
Desarguesov izrek in Desarguesova konfiguracija (na ovitku)
Barvni sudoku 6x6 (1)
Barvni sudoku (2)
Šestkotniki (3-4)
Vpiši črke v krogce (4)
Futošiki (6)
Logične naloge (7 - 9)
Nagradna logična naloga (10)
Rešitve (10 - 12)
Barvanje zemljevidov na torusu (na ovitku)
Rotacijska simetrija v ravnini in prostoru(na ovitku)

Manjkajoče rešitve (dostopne samo na spletu)
naslovnica 1.št.

 

Druga številka dostopna na internetu

Moderna arhitektura in matematika (na ovitku)
Desarguesov izrek in Desarguesova konfiguracija (na ovitku)
Barvni sudoku (1)
Barvni sudoku 6x6(2)
Futošiki(3-4)
Črke v krogcih (5-6)
Mednarodna lingvistična olinpijada (7-8)
Poveži točki na zemeljskem labirintu (9)
Nagradna logična naloga (9)
Rešitve (10 - 12)
Infinitezimalno fleksibilni poliedri (na ovitku)
Enakosestavljivi telesi(na ovitku)
Poliedri Piotra Pawlikowskega (zadnja stran)

Manjkajoče rešitve (dostopne samo na spletu)
naslovnica 2.št.

 

Tretja številka dostopna na internetu

Konveksni poliedri s pravilnimi mejnimi ploskvami(notranji ovitek)
Barvni sudoku (1)
Barvni sudoku 6x6(2)
Futošiki(3-4)
Križne vsote (5)
Tekmujmo v razvedrilni matematiki (6-13)
Futošiki (14)
Najlepše poliedrske jelke (15-16)
Nagradna logična naloga (17)
Rešitve (17 - 18)
Modeli poliedrov iz plastičnih ploščic (zadnja stran)

Manjkajoče rešitve (dostopne samo na spletu)
naslovnica 3.št.

 

Četrta številka dostopna na internetu

Rombski izoedri (na ovitku)
Barvni sudoku (1)
Barvni sudoku 5x5 (2)
Futošiki (3-5)
Naloga iz jezika esperanto (6)
Vitezi in oprode (7)
Alternativec na otoku vitezov in oprod (8)
Logične naloge z razpredelnicami (9-10)
Rešitve (10-12)
Rombski izoedri iz ploščic (na ovitku)
Hiša poliedrov (zadnja stran)

Manjkajoče rešitve (dostopne samo na spletu)
naslovnica 4.št.