Logika & razvedrilna matematika

Uvodna stran

Vsebina zadnje številke

Vsebina prejšnjih številk

Naročanje

Povezave


e-mail:
logika@siol.net

 

Vsebina 13. letnika (2003/2004)

Prva številka

Razvedrilne matematične naloge (Tomislav Žitko in Silva Maroh) 3
Logične naloge (Evelina Leskovar in Silva Maroh) 8
Logika in oglasi (Teja Oblak) 12
Kontaminirano mleko (Izidor Hafner) 15
Tekmujmo v razvedrilni matematiki (Darjo Felda) 17
Program Boole (Tomislav Žitko) 33
Program Fitch in sistem naravne dedukcije (Tomislav Žitko) 35
Odstranjevanje kockic (Izidor Hafner) 39
Uganka starejšega brata (Boštjan Kuzman) 42

naslovnica 1.št.
Druga številka

Razvedrilne matematične naloge (Izidor Hafner) 2
Sam svoj mojster (Monika Kavalir) 6
Bilten 14. državnega tekmovanja iz razvedrilne matematike (I. Hafner, D. Felda)
Uganka starejšega brata (Uroš Kuzman) 11
Logika in oglasi II (Teja Oblak) 19
Kriptografija (Izidor Hafner) 20

naslovnica 2.št.
Tretja številka

LOGOSKOP 2
Šolsko izbirno tekmovanje v logiki 3
Rešitve šolskega izbirnega tekmovanja 9
Izbirno tekmovanje v logiki 13
Rešitve izbirnega tekmovanja 19
Ali poznaš Slovenijo? 24
Dobitniki zlatega priznanja v logiki 25
Gobelini z matematiki (Izidor Hafner) 30
Sam svoj mojster (Monika Kavalir) 36
Sintetična in analitična metoda reševanja logičnih nalog (Izidor Hafner) 42
Logična naloga 47
Logika in oglasi III (Teja Oblak) 48

naslovnica 3.št.
Četrta številka

O najmanjšem številu lažnivcev (Izidor Hafner) 2
Slike v matematičnem muzeju (Tomislav Žitko) 8
Gneča z dominami na šahovnici (Vilko Domanjko) 11
Harry Potter in logika (Barbara Kušar) 21
Ali poznaš Slovenijo 24
Hex (Vilko Domajnko) 25
Gobelini - znameniti poljski logiki (Izidor Hafner) 34
Sam svoj mojster (Monika Kavalir) 40
Logična naloga 46
Gobelina (Silva Maroh) 47

naslovnica 4.št.
Peta številka

Matematične križanke in druge matematične naloge (Izidor Hafner) 2
Liho ali sodo število elementov (Izidor Hafner) 7
Gobelini: znameniti matematiki - filozofi (Tomislav Žitko) 18
Ali poznaš Slovenijo? 24
Prevare (Vilko Domanjko) 25
Tabelarične naloge z besedami v različnih jezikih (Tadeja B. Močnik) 41
Dve logični nalogi Danila Blanuše (MFL) 44
Nagradni labirint 45
Slike v matematičnem muzeju (Tomislav Žitko) 46

naslovnica 5.št.
Šesta številka

Številske križanke 3
Odstranjevanje kockic (Izidor Hafner) 6
Liho ali sodo število elementov II. del (Izidor Hafner) 9
Gobelini znameniti matematiki - računalničarji (Tomislav Žitko) 13
Gobelini znameniti matematiki - kozmologi (Tomislav Žitko) 19
Razpis 15. državnega tekmovanja v razvedrilni matematiki 25
Tekmujmo v razvedrilni matematiki II. del 26
Trovrednostna logika (Zdenka Oven) 34
Tabelarične naloge z besedami v različnih evropskih jezikih 39
Logična naloga 41
Logika in oglasi III. del (Teja Oblak) 42
Rešitve nalog 48


naslovnica 6.št.