Sklop računanje

           pripravil Izidor Hafner, maj 2018