Sklop prostorska predstavljivost

           pripravil Izidor Hafner, april 2018