Vrste poliedrov

Osmerca s skupno mrežo

zlati osmerec
osmerec z enako mrežo kot zlati osmerec