Vrste poliedrov

Antiprizme

trikotna antiprizma
kvadratna antiprizma
petkotna antiprizma
šestkotna antiprizma
sedemkotna antiprizma
osemkotna antiprizma
devetkotna antiprizma