Vrste poliedrov

Platonska (pravilna) telesa

četverec
osmerec
kocka
dvanajsterec
dvajseterec