logo JOVO

Logika d.o.o.

 

Zastopstvo za konstrukcijski sistem JOVO

 

Predlog učnega načrta za vsebino Poliedri v vrtcu in nižjih razredih OŠ (z uporabo sistema Jovo)
Prvi del

Imenovanje ploščic (Jovo Sistem I, trikotnik, kvadrat, petkotnik):

vrste ploščic dve telesi

Štetje ploščic do 12.
Razvrščanje ploščic po barvi in obliki. Osnovne oblike teles: piramide: četverec, kvadratna piramida, petkotna piramida;
prizme:trikotna prizma, kocka, petkotna prizma.
Mreže osnovnih teles.

mreže teles

Sestavljena telesa (hišice):

telesa

Sestavljeni liki: trapez, paralelogram, romb, pravokotnik, dvanajstkotnik:

sestavljeni liki dvanajstkotnik

Mozaiki:

mozaiki mozaiki

Vzorci: kako nadaljujemo določen niz vzorcev.

vzorci

Pravilna telesa: dvajseterec, dvanajsterec, kocka, osmerec, četverec.
Lahko sestavimo tudi telesa iz samih trikotnikov (deltaedri).

pravilna telesa

Rotacijsko simetrični liki.

rotacijsko simetrični liki

Razna telesa

razna telesa

Arhimedska in druga konveksna telesa:

Arhimedska in druga konveksna telesa Arhimedska in druga konveksna telesa

Drugi del

Sistem Jovo II vsebuje še šestkotnike, rombe in enakokrake trikotnike dveh vrst.

gradniki sistema Jovo II

Zdaj lahko sestavimo pravilni osemkotnik, petokrako zvezdo, romboeder.

pravilni osemkotnik zvezda in romboeder

Z obema sistemoma lahko modeliramo enostavne in bolj zapletene arhitektonske konstrukcije.

hišice hišice hišice hišice

Iz ploščic lahko sestavimo tudi nekatere uganke, n.pr: Razreži četverec na dva skladna dela:

razrez četverca na dva dela

Razreži četverec na štiri skladne dele:

razrez četverca na štiri skladne dele razrez četverca na štiri skladne dele

Razreži četverec na štiri dele:

razrez četverca na štiri dele razrez četverca na štiri dele

Mrežo na sliki lahko zvijemo v dvojno trikotno piramido na dva načina.

mreža dvojne trikotne piramide trikotni piramidi

Več modelov dobite na spletnih straneh:
http://www.jovotoys.com/JovoLessons.html
http://www.jovotoys.com/JovoLessonsPK.html
http://www.jovotoys.com/JovoLessonsK2.html
http://www.logika.si/jovo/index.htm