Logika d.o.o LOGIKA založniško podjetje d.o.o.
Naslov: Svetčeva pot 11, 1241 Kamnik, Slovenia
PIC: 896264578
Poslovni račun odprt pri NLB: 02312-0016592829
Davčna številka: SI56917309
Podjetje je zavezanec po zakonu o DDV in ne posluje z gotovino.
E-mail: info@logika.si
English

EnglishO nas

Podjetje je bilo ustanovljeno z namenom popularizitari logiko in logično mišljenje, matematiko in prostorsko predstavljivost. Tako že od leta 1991 izdajamo revijo Logika in razvedrilna matematika. Izdali pa smo tudi nekaj knjig, ki na zabaven način podajajo različne logične in matematične uganke. Vse to z namenom, da bi udeleženci tekmovanj iz logike in razvedrilne matematike imeli na razpolago dovolj gradiva za pripravo.

Kdo smo

  • Izidor Hafner (ustanovitelj) je nekdanji predavatelj matematike in računalniškega programiranja na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Je ustanovitelj tekmovanj iz logike in razvedrilne matematike. Leta 2000 je za svoje zasluge pri uvajanju račnualništva in logike v srednje šole ter za delo z mladimi na tem področju prejel Častni znak svobode Republike Slovenija. Leta 2009 je prejel Nagrado Republike Slovenije na področju šolstva. Od leta 2014 je častni član Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije(DMFA).
  • Miha Vučkovič (direktor) je diplomiral na področju računalništva in matematike, na interdisciplinarnem študiju Fakultete za računalništvo in informatiko ter Fakultete za fiziko in matematiko. Kot razvijalec programske opreme je zaposlen v podjetju Kobis d.o.o. kjer dela primarno na razvoju analitičnega programa za medicinske naprave.
  • Jerneja Erjavec je magistrica anglistike in japonologije. V preteklosti je delala kot tehnična urednica Vestnika za tuje jezike, ter kot prevajalka in komercialistka v eni večjih slovenskih turističnih agencij. Kot raziskovalka sodeluje pri Erasmus+ projektu "IPR4SC", specifično na WP3 - razvoju "IP Monitorja".
  • Sara Modic se je Logiki pridružila z začetkom Erasmus+ projekta "IPR4SC". Kot raziskovalka zbira in pregleduje informacije o podatkovnih bazah pravic intelektualne lastnine (IPR) za namen razvoja "IP Monitorja". Njeno delo vključuje tudi vodenje diseminacije informacij o projektu, hkrati pa je članica IPR4SC usmerjevalnega odbora.
  • Ana Hafner je diplomirala iz družboslovne informatike na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, leta 2014 pa doktorirala na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi gorici. Je tehnična urednica revije Logika in razvedrilna matematika.

Naše dejavnosti


Naši projekti


Projekti v teku

Zaključeni projekti


Ostalo

Za tekmovalce in tudi učence, ki se tekmovanj ne udeležujejo, smo pripravili več vrst učnega gradiva: